اگر نمیخواهید یا نمی‌توانید کمک مالی کنید از روش‌های زیر در پویش شرکت کنید:

1- مشارکت در توزیع:

برای خادمی در اطعام غدیر با شما تماس گرفته خواهد شد.

2- پخت درخانه:

شما می توانید با پخت غذا در خانه و توزیع آن بین فقرا، برای شرکت در پویش تعداد آن را در زیر وارد نمایید.

3-تهیه اقلام غذایی:

می توانید اقلام غذایی تهیه کرده و در اختیار مراکز ما بگذارید تا به دست فقرا برسانند.